Homo Florens

in het Hoger Economisch Onderwijs

De opkomst van een nieuw economisch mensbeeld
& doorvertaling naar curricula

homo florens

Een mensbeeld dat de transitie naar een menswaardige en duurzame economie versnelt

Wie is de hoofdpersoon in jouw lessen?

Een menswaardige en duurzame economie vraagt om een eigentijdse visie op de mens. In veel economische curricula wordt de mens echter nog geportretteerd als een puur rationeel en individualistisch wezen, dat primair uit is op bevrediging van zijn eigen behoeften. Deze Homo Economicus kan goed overweg met concurrentiestrijd en voelt zich op zijn gemak op vrije markten waar hij met niemand een speciale band hoeft te hebben. Een economie die op dit mensbeeld is gebaseerd streeft naar permanente (materiële) groei, maar heeft ook negatieve gevolgen voor o.a. sociale rechtvaardigheid en milieu. De vraag is hoe studenten vanuit een breder mensbeeld opgeleid kunnen worden om straks – tijdens hun werkend leven – antwoorden te vinden op deze maatschappelijke vraagstukken.

De Homo Florens in de onderwijspraktijk

Collega’s van zes hogescholen hebben geëxperimenteerd met de invulling van onderwijs vanuit een breder mensbeeld, dat onderzoekers de naam Homo Florens  hebben gegeven. Op deze website vind je diverse tools en lesmaterialen die zij ontwikkeld hebben. Ook lees je meer over de wetenschappelijke basis van dit mensbeeld en delen we inspiratie.

“De Homo Florens mens wil van betekenis zijn en komt tot bloei en ontplooiing in relatie met anderen”.
onderzoekers Institute for Leadership en Social Ethics

Enthousiast en geïnspireerd? Sluit je dan aan bij de leergemeenschap. Aanmelden kan via een email aan Peter Luijten: peter@lerenvoormorgen.org

Tools en lesmaterialen

Theoretische Verdieping

Inspiratie

Volg ons op social media