do 17 november 2022, 10:30 12:00

Voorbeeldles Homo Florens: een vernieuwend economisch mensbeeld

In het huidige Hoger Economisch Onderwijs wordt de mens vooral gezien als een rationeel en individualistisch wezen dat primair uit is op maximale bevrediging van diens eigen behoeften. Dat mensbeeld doet geen recht aan de waarde die mensen hechten aan relaties met de medemens. Hierom draait het tijdens de voorbeeldles Homo Florens.

Deelnemers aan deze voorbeeldles ervaren hoe een interactieve les les over mensbeelden in de economie vorm kan krijgen. De les begint met een inleiding op economische mensbeelden. Daarna wordt ingegaan op het belang van vernieuwing daarvan. Hiermee krijgen deelnemers handvatten om studenten op te leiden tot leiders van morgen. Deze leiders maken andere, meer menswaardige keuzes waarbij het belang van de ander in hun economisch handelen (en dat van de organisaties waar ze werken) verankerd is.

Wanneer

do 17 november 2022, 10:30 12:00

Waar

HBO - Online

Organisatie

Institute of Leadership and Social Ethics/ Leren voor Morgen

Voor wie

Onderwijsprofessionals HBO

Aanmelden

Deel deze pagina: