Privacy Statement

Wanneer verwerken wij persoonsgegevens?
Wanneer je je gegevens aan ons verstrekt, voor een van onze diensten (nieuwsbrieven, netwerken, activiteiten of projecten) worden deze gegevens door ons verwerkt en opgeslagen. Leren voor Morgen draagt hier verantwoordelijkheid voor.

Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens?
Leren voor Morgen gebruikt je persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor je deze aan ons hebt verstrekt, tenzij je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je persoonsgegevens voor andere doeleinden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Organisatie
  • Functie
  • Vak
  • Netwerk (po, vo, mbo, hbo of wo)

Wanneer delen wij je persoongegevens met derde?
Leren voor Morgen verstrekt (delen van) uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien of verwijderen
Je kunt op elk moment inzage vragen in de persoonsgegevens die Leren voor Morgen verzamelt. Stuur hiervoor een mail naar: redactie@lerenvoormorgen.org

Leren voor Morgen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan dat nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zo worden je gegevens bijvoorbeeld verwijderd als je je afmeldt voor de nieuwsbrief of als lid.

Link naar content van derde
Indien je via de website of andere diensten van Leren voor Morgen terecht komt op de website van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde geldig en is Leren voor Morgen niet meer aansprakelijk.

Cookies
Leren voor Morgen gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij middels cookies onze website verbeteren.

Wijzigen van privacyverklaring
De tekst in deze privacyverklaring kan, zonder voorafgaande aankondiging en ten alle tijden, door Leren voor Morgen worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.

Deel deze pagina:

Volg ons op social media