Voorbeeldles Homo Florens: een vernieuwend economisch mensbeeld

In het huidige Hoger Economisch Onderwijs wordt de mens vooral gezien als een rationeel en individualistisch wezen dat primair uit is op maximale bevrediging van diens eigen behoeften. Dat mensbeeld doet geen recht aan de waarde die mensen hechten aan relaties met de medemens. Hierom draait het tijdens de voorbeeldles Homo Florens. Deelnemers aan deze […]

Slotbijeenkomst Week van het Economieonderwijs

We sluiten de Week van het Economieonderwijs af door in het hart het Nederlandse bedrijfsleven – in Circl aan de Zuidas – de balans op te maken. Wat leert de eerste Week van het het Economieonderwijs ons? En wat is er vanaf hier nodig om de onderwijs- en curriculum-vernieuwing van de grond te krijgen? Samen […]

LOGIN

Volg ons op social media