Voorbeeldles Homo Florens: een vernieuwend economisch mensbeeld

In het huidige Hoger Economisch Onderwijs wordt de mens vooral gezien als een rationeel en individualistisch wezen dat primair uit is op maximale bevrediging van diens eigen behoeften. Dat mensbeeld doet geen recht aan de waarde die mensen hechten aan relaties met de medemens. Hierom draait het tijdens de voorbeeldles Homo Florens. Deelnemers aan deze […]

Pubquiz over verantwoord beleggen

Wil je met jouw leerlingen in gesprek over duurzaam en verantwoord beleggen? Doe mee met de online pubquiz over Beleggen. Test jouw algemene kennis van beleggen en score punten in de groene duurzame ronde. Deze quiz is na afloop te downloaden en direct toe te passen in jouw les.

Workshop lesgeven over de toekomst van geld

Geld speelt een belangrijke rol in onze economie. Hoe ga je met leerlingen in gesprek over de toekomst van geld? Wat zijn de maatschappelijke effecten van het gebruik van nieuwe vormen van geld? In deze interactieve workshop gaan deelnemers hierover in gesprek. Ook wordt een voorbeeldles over dit onderwerp gepresenteerd.

NADO ON TOUR: bijeenkomst over andere vormen van economieonderwijs voor VO en MBO

Tijdens deze laatste bijeenkomst van de NADO ON TOUR-serie, wisselen deelnemers van gedachten over hoe het economieonderwijs in het VO en MBO beter kan aansluiten op de tijd van nu én van straks. Er zijn interviews met inspirerende sprekers, stellingen die in kleine groepen besproken worden en de uitkomsten worden plenair opgehaald. Ook wordt een […]

Praktijkdag Young Innovators programma

Tijdens deze dag maak je kennis met het Young Innovators programma. De hele dag gaan leerlingen van verschillende scholen aan de slag met een door een organisatie ingediend vraagstuk rond circulariteit. De dag is interessant voor onderwijsprofessionals die willen zien hoe dit innovatieve onderwijsprogramma werkt, en voor coaches die leerlingen willen helpen in het systeem-denkproces. […]

SDG Challenge sprint

Tijdens de SDG Challenge sprint maak je aan de hand van een actueel vraagstuk en met behulp van de ‘pressure cooker methode’ kennis met de SDG Challenge. Met de SDG Challenge willen we onderwijs en organisaties mobiliseren om samen te werken aan de duurzaamheidsdoelen (SDGs) van de Verenigde Naties. Doel hierbij is om verschillende sectoren […]

Workshop Performatory: Social Innovation – making movements happen

Voertaal: Engels Workshop is samen met studenten Within the study programme Social Innovation (2nd-4th year) we aim for the best education for our unknown future. With everything we do we start with a real-life Societal Challenge. Whether it is about the environment, welfare, health or social life. We learn about these societal challenges in local […]

Samen investeren in een toekomstbestendig economisch systeem

Deze interactieve bijeenkomst vindt plaats tijdens de Week van het Economieonderwijs en wordt georganiseerd door het Centrum Meervoudige Waardecreatie (CMW) van de HAN. Het CMW biedt onderwijsprogramma’s op bachelor en masterniveau, waarin studenten samenwerken met opdrachtgevers en professionele coaches aan onderzoeksvraagstukken en advies op het gebied van meervoudige waardecreatie en duurzame transitie . De sociaal-constructivistische […]

Slotbijeenkomst Week van het Economieonderwijs

We sluiten de Week van het Economieonderwijs af door in het hart het Nederlandse bedrijfsleven – in Circl aan de Zuidas – de balans op te maken. Wat leert de eerste Week van het het Economieonderwijs ons? En wat is er vanaf hier nodig om de onderwijs- en curriculum-vernieuwing van de grond te krijgen? Samen […]

LOGIN

Volg ons op social media