over
homo florens

over homo florens

Een breder perspectief op de mens voor de economische professionals van de toekomst

“De Homo Ecomicus is de hoofdpersoon in bijna elk economisch handboek; hij informeert over de hele wereld beleidsmakers; hij bepaalt de manier waarop we over onszelf praten; en stilzwijgend laat hij zien hoe we ons moeten gedragen”
Kate Raworth, Donut Economie

Homo economicus tegenover de realiteit

Er is enorm veel ruimte voor creativiteit in wat de economie zou moeten zijn; hoe het moet werken en wie het zou moeten dienen. Er is dan ook veel vernieuwing op het gebied van economisch denken. Ondanks deze ontwikkeling worden klassieke theorieën, zoals het mensbeeld homo economicus, nog steeds als zodanig onderwezen. Het mensbeeld homo economicus stelt dat de mens rationeel is en continu streeft naar materiële groei en eigen gewin. De nadruk ligt op groei en ieder voor zich. Het gevolg hiervan is dat er een economie en een maatschappij ontstaan die niet in het voordeel werken van mens, dier en natuur. Een klein clubje mensen heeft belang bij de winstmaximalisatie die in onze huidige economische maatschappij centraal staat en de anderen zijn ten dienste van hen.

Homo florens in de realiteit

In de realiteit zijn mensen niet rationeel en puur op winst gericht. Homo florens is een nieuw mensbeeld, dat ontwikkeld is door onze partner het Institute of Leadership and Social Ethics, dat stelt dat de mens floreert in relatie tot andere mensen, het milieu en andere levensvormen. Dit project brengt het nieuwe mensbeeld in het hoger economisch onderwijs, naast de homo economicus. We zien dat homo florens beter aansluit bij wie we zijn en dat dit niet helemaal past bij de huidige economische systemen. Dat deze nu niet onderwezen wordt, heeft consequenties voor de manier waarop economische vakgebieden er uitzien.

Volg ons op social media