“Streef er naar leerlingen te laten floreren, met alle verschillen”

Oratie Doret de Ruyter over de betekenis van educatie

Doret de Ruyter stelt in haar oratie dat educatie ertoe zou moeten bijdragen dat leerlingen de mogelijkheid hebben om te kunnen (gaan) floreren. Dat gebeurt volgens haar als zij hun capaciteiten kunnen ontplooien, waarmee zij activiteiten kunnen verrichten en relaties aangaan die zinvol en waardevol zijn. Ze legt uit wat de functie is van educatie, wat we kunnen verstaan onder floreren, en waarom het belangrijk is oog te hebben voor het vormende aspect van onderwijs.

Deel deze pagina:

Meer inspiratie

Volg ons op social media