tools en
lesmaterialen

Reflectie op mensbeelden

Tijdens een halfjaar durende cursus binnen de Hogeschool Rotterdam, genaamd Fieldlab Betekeniseconomie, werken studenten bij een onderneming om deze te helpen meer impact te maken op haar sociale en/of ecologische doelen vanuit een Impact First gedachte. Hierbij zijn er een aantal momenten waarop studenten geconfronteerd worden met mensbeelden en de consequenties van die mensbeelden. Dit gebeurt zowel op macro-economisch, als op micro-economisch niveau en als op persoonlijk-professioneel niveau.

Het document ‘gesprekken over Homo Economicus’ bevat een narratieve structuur en bevat een aantal voorbeelden van een lesopzet. De workshop Utopie is een concrete uitwerking van zo’n les.

Meer info bij Remko van der Pluijm

Volg ons op social media